Formulari de contacte

    Llegiu el consentiment per al tractament de dades personals

    De conformitat amb allò establert a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, autoritzo la inclusió de les meves dades en un fitxer del qual és titular AMMEGEST SL, i que aquestes siguin utilitzades per a la finalitat de la gestió comercial i l'enviament de comunicacions dels seus productes i serveis.

    De la mateixa manera, declaro estar informat sobre els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com de revocació del consentiment prèviament acceptat, que podré exercitar al domicili d'AMMEGEST SL, a l'av. Generalitat, 102, entl. - 43500 Tortosa, o bé enviant un missatge a l'adreça de correu electrònic info@ammegest.com

    Captcha: 76 + = 84

    Ens impliquem en el projecte des del primer contacte